środa, 25 maja 2016

Budowa balaski z PCV na plot i bramkę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę oraz informowania tego faktu gminie nie licząc kilku przypadków.

Budowa balustrady z PCV na plot i furtkę ze sztachet nie zada pozwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne wypadki.

Ploty z PCV na plot i bramę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma przylegającymi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ploty Winylowe na plot i bramę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu powinno określać formę ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji oraz zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych i jeśli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do budowy ogrodzenia plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet potrzebne są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak zamierzane ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachet jest niezgodne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W przypadku jak projektowane balustrady Winylowe na plot i furtę ogrodzeniowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz